Program

11.30 Mingellunch

12.30 Inregistrering

13.00 Inledning: Växtzon Venture Summit

13.25 Från startup till scaleup - vad säger forskningen

Magnus Klofsten, professor i entreprenörskap, Linköpings universitet

13.50 Pitch av sju heta tillväxtbolag i östra Mellansverige.
Save by Solar AB  www.savebysolar.se
Kontigo Care AB  www.kontigocare.com
Digital Mechanics AB  www.digitalmechanics.se
Wec360 AB www.wec360.com

14.20 Mingel och fika

14.50 Forts.Pitch av sju heta tillväxtbolag i östra Mellansverige.
Megacard Nordic AB  www.megacard.se
Epishine AB  www.epishine.se
Indentive AB  www.indentive.se

15.20 Hur investerarar man i rätt bolag?

Anette Nordvall, Early stage tech investor STOAF och CAP A Partner

Efterföljande investerardiskussion
Anette Nordvall (STOAF & CAP A Partner)
Elisabeth Thand Ringqvist (NFTVentures & E14Invest)
Sanna Westman (Creandum)

16.10 Framgångssagan Donya Labs

Lars Bengtsson, tidigare styrelseordförande i Donya Labs

17.00 Tack för idag. 

Fortsatt mingel och möjlighet till enskilda möten

Moderator: Ellinor Persson